Warten, 12. maart 2020

Coronavirus Update 12 maart

In alle Europese landen zijn infecties met het nieuwe Coronavirus bevestigd. In elk land houden de nationale gezondheidsautoriteiten (in Nederland: het RIVM - Nationaal Instituut voor Volksgezondheid en Milieu) de situatie voortdurend in de gaten.

Op dit moment zijn er geen reisverboden of reisbeperkingen voor het gebied waar wij actief zijn. Wij volgen de instructies van de overheid en voeren, zolang zij geen beperking voor u geboekte termijn opleggen, de reizen uit zoals met onze gasten is afgesproken. Zolang een dergelijk beperking niet door de lokale overheid is opgelegd voor uw boekingstermijn en u wilt toch annuleren, dan bent u ons een vergoeding verschuldigd conform de Algemene Voorwaarden.

Onze gasten brengen het grootste deel van de dag door in de open lucht. In combinatie met een hogere mate van hygiëne aan boord kunnen de risico's op besmetting (en eventuele quarantaine) op ons schip tot een minimum worden beperkt. We hebben verder een serie maatregelen ingevoerd. Alle maatregelen zijn conform de adviezen van de gezondheidsautoriteiten en omvatten onder meer:

• Strikte uitvoering van de standaard hygiëneprocedures aan boord
• Extra desinfectiemaatregelen op een continue basis tijdens de tour
• Verplichte desinfectie van de handen van de bemanning en de gasten (minimaal vóór het betreden van het schip en voor en na elke maaltijd)
• Vermijden van fysiek contact (inclusief het schudden van de handen) tijdens de tour
• Intensief reinigingsprotocol

Wij volgen de ontwikkelingen en als de omstandigheden dat noodzakelijk maken, passen wij ons beleid aan. Mocht er tijdens de reis een beperking opgelegd worden, dan kunnen wij eventueel de route wijzigen.

We zullen dit bericht updaten wanneer nieuwe ontwikkelingen dit vereisen. Neem contact met ons en/of u annuleringsverzekering op als u nog vragen heeft en/of als u problemen ziet met betrekking tot uw reis.